gnezdilnice za ptice

Gnezdilnice za ptice

Ptice, ki gnezdijo v duplih, se dandanes soočajo s perečo težavo; primanjkuje jim gnezdilnih mest, saj so postala dupla v drevesih pravcata redkost. Takšna drevesa namreč lastniki izločajo iz gozdnega sestoja. Drevesa z dupli sekajo tudi lastniki sadovnjakov, kljub temu, da duplo v deblu drevesa še ne pomeni njegov konec. Drevo z votlim deblom lahko še leta in leta uspešno rodi in v tem ne zaostaja za drugimi v sadovnjaku. V stiski z gnezdilnim mestom se ptice pogosto odločajo za gnezdenje na povsem nemogočih mestih, kjer je zarod že vnaprej obsojen na propad. V to jih žene razmnoževalni nagon, ki postaja z daljšanjem dneva vedno močnejši in neustavljiv. Stiska z gnezdilnimi nišami in dupli je enaka tako v gospodarskem gozdu, kot na vrtovih, ki obdajajo naše domove. Gnezdilnice za ptice so odlična rešitev.

Veliki skovik Otus scops v gnezdilnici
Veliki skovik Otus scops v gnezdilnici

Gnezdilnice za ptice se vrtnarju dolgoročno zelo obrestujejo

S preprostimi dejanji lahko pticam težave olajšamo in jih celo privabimo na naš vrt. Iz naključnih obiskovalk, bomo iz njih napravili stanovalke naše bližnje okolice in doma. Bogatejši je vrstni sestav, bolj je samouravnalen, zato je vrtno okolje, naseljeno s pestro živalsko družbo bolj zdravo in stabilno. Ni odveč, če omenim, da v našem domačem sadovnjaku nismo do sedaj v vseh letih niti enkrat uporabili pesticidov, pa se kljub temu ali bolje povedano, ravno zato vsako leto veje šibijo obložene s sadjem. V našem sadovnjaku je obešenih ničkoliko ptičjih gnezdilnic, s čimer privabimo ptice ravno ob pravem času. Ko ptice gnezdijo, je namreč na drevju največ razvojnih oblik žuželk, ki nam bi sicer delale preglavice na drevju, kot na pridelku, tako pa pristanejo v kljunih vedno lačnih ptičjih mladičev. Prisotnost ptic je pomembna v vseh delih vrta: sadnem, zelenjavnem in okrasnem.

In kaj bomo storili takrat, ko bodo škorci obiskali našo zrelo češnjo? Prišli so po plačilo za delo, ki so ga opravljali v sadovnjaku takrat, ko je drevje cvetelo ...

Kako naredimo gnezdilnice

Načrt gnezdilnice za ptice
Načrt gnezdilnice za ptice

Ptičje gnezdilnice izdelamo iz smrekovih desk. Les iglavcev ima boljše izolacijske lastnosti kot trd les. V primeru, če bi gnezdilnico izdelali iz hrastovega ali drugega trdega lesa, bi se zlasti v slabem vremenu na njenih stenah nabirala kondenzirana vlaga, plesni, ki bi se razbohotile na vlagi pa bi ogrozile mladiče. Deske morajo biti neposkobljane, kar med drugim omogoča mladičem, da lažje zapustijo gnezdilnico, ko napoči čas odhoda. Z različno velikimi vhodnimi odprtinami bomo privabili različne vrste ptic, predvsem pa manjše vrste obvarovali pred večjimi.

35 mm: velika sinica, poljski vrabec, plavček, močvirska sinica, menišček, domači vrabec, brglez

45 mm: škorec

15x15 cm: lesna sova

Gnezdilnico lahko izdelamo tudi iz naravnega dupla, ki je pristalo v drvarnici. Namestimo mu samo še strop in dno, izvrtamo luknjo ter jo namestimo na drevo. Gnezdilnico obesimo dovolj visoko, da je ne bodo dosegle mačke in kune.

Ptičja gnezdilnica mora imeti snemljiv pokrov, zato da jo lahko ob koncu gnezdilne sezone očistimo. V ostankih gnezd se namreč zadržujejo zajedavci in patogene klice, ki bi lahko ogrozile nove stanovalce gnezdilnice.

 

Test kaljivosti starih semen
Setve, sadike in presajanje

Test kaljivosti starih semen

Decembrsko voščilo :)
Razmišljanja in neuspehi

Decembrsko voščilo 🙂

Ivan Esenko Vrtne živali