Kapusova muha - zaščita

Kapusova muha in preventivna zaščita naših rastlin

Lansko leto sva konec aprila na gredi s kapusnicami na nekaj sadikah dobila napad kapusove muhe Delia radicum brassicae. Prvič. Iskreno, prej nisva vedela, da obstaja v Sloveniji. Kar naenkrat se je nekaj sadik brokolija ter cvetače začelo sušiti. Pregledala sva nadzemne dela in nikjer nisva našla nič poškodb, potem pa sva preverila še korenine. Tam sva našla vzrok ter škodljivca - ličinke omenjene muhe, ki se zarijejo v koreninski vrat ter korenino in rastlino uničijo. Z napadenimi sadikami je bilo konec. Izkušnja je bila močna, lekcija tudi. Letos sva zato vsem sveže presajenim sadikam naredila zaščito. Preventiva, je vedno bolje kot kurativa! 🙂

Kapusova muha in njeno življenje

Večina njenega cikla poteka v tleh, kjer prezimi kot buba. Buba ne povzroča škode. Spomladi (navadno april), ko se tla segrejejo nad 12 stopinj C, se iz bub izležejo muhe, ki v tej fazi tudi še niso škodljive. Kot odrasla žival živi nekaj tednov, da se pari in nato samica odlaga jajčeca na tla v bližino kapusnic. Iz jajčec se izležejo ličinke, ki svojo hrano dobijo iz podzemnega dela kapusnic. Naslednja faza ličinke je buba (že omenjeno). Kapusova muha ima tri generacije letno (v aprilu, konec junija in v avgustu), zadnja generacija je tista, katerih buba prezimi. Glede na njen način izleganja jajčec in kje ličinke povzročajo škodo, je najboljša zaščita takšna, da samicam preprečimo odlaganje jajčec.

Ličinka kapusove muhe
Ličinka kapusove muhe na korenini brokolija.

Kakšna je najboljša zaščita

Če imamo eno leto napad kapusove muhe in nato naslednje leto gojimo kapusnice na isti gredi, potem lahko pričakujemo, da so v tej isti gredi bube prezimile (niso škodljive) in da bodo tudi odrasle muhe hitreje našle ter izlegle svojo jajčeca ob naših letošnjih kapusnicah.

Da dejansko muhi preprečimo odlaganje jajčec na tla ob sadike, sva midva uporabila kartončke z luknjo na sredini (glej slike spodaj). Kot nek talni ''ovratnik'' okoli vsake rastline. Pridelovalci na velikih površinah uporabljajo folije, agrotkanine, katere morajo biti strogo brez lukenj kjer koli drugje po površini, razen tam, kjer raste sadika. V tujini je za zaščito posameznih rastlin (vrtnarski program) precej razširjena prodaja zaščitnih krogcev. Midva sva si zaščito iz kartona naredila kar sama.

Izdelava zaščitnih kartončkov

Podajane verzije teh zaščit so okrogle oblike, ampak ni popolnoma nič narobe, če imamo kvadrate (rezanje kroga na roke je preveč zamudno in oblika nima pomembnega vpliva na boljšo/slabšo uspešnost zaščite). Midva sva tako vzela nepotiskan odpadni karton, 5 slojni (takšnega sva imela trenutno na voljo), ampak je dovolj, da imamo 2 ali 3 slojnega, s čim manj tiska ter odstranimo morebitni lepilni trak.

Po pregledu priporočil o velikosti teh kartončkov sva izbrala dimenzije kvadratov 15 x 15 cm. Karton sva razrezala najprej na 15 cm pasove, nato te pasove na posamezne kvadratke. Na sredino kvadrata moramo umestiti luknjo, skozi katero bo rastla sadika. Luknja mora biti na začetku tako ozka, da se čim bolj prilega s steblom sadike. Hkrati pa mora biti fleksibilna, ker se bo sadika z rastjo debelila in povečati se mora tudi luknja.

Z ročnim vrtalnikom ter svedrom premera 10 mm, sva najprej naredila luknje skozi kvadratke (več kvadratkov naenkrat). Ne smemo narediti prevelike luknje v sredini kartončkov na začetku, saj lahko s tem omogočimo muhi, da izleže jajčeca (ker je med robom luknje in steblom sadike pas, kjer lahko to naredi). Nato sva naredila še dve dodatni zarezi čez luknjo, kar bo omogočalo, da se bo karton na sredini razpiral skupaj z rastjo sadike. Sledil je še en zarez od luknje do roba kartona, da lahko karton položimo na tla okoli sadike.

Ker so slike veliko boljši pokazatelj postopka, si poglej spodnjo galerijo slik od rezanja kartona, do zgleda zaščit na gredi okoli sadik brokolija, cvetače ter zelja.

 

Zaključek

Preventiva in mehansko onemogočanje dostopa živali do rastline je vedno najina prva izbira v situaciji s potencialnimi nevšečnostmi, ki bi jih žival na vrtu naredila. Se javiva sredi sezone, kako se bodo obnesli kartončki.

Test kaljivosti starih semen
Setve, sadike in presajanje

Test kaljivosti starih semen

Decembrsko voščilo :)
Razmišljanja in neuspehi

Decembrsko voščilo 🙂