Ličinke črne vojaške muhe

Koristne bojevnice v kompostu – Črna vojaška muha

V kompostniku sva poleg živih ličink zlate minice, našla tudi črne hitinaste ostanke neke druge vrste živali. Ker je tudi tega bilo kar precej in sva enake ''sledi'' opazila tudi okoli kupa vermikomposta, sva želela ugotoviti, kdo oz. kaj se še nahaja v kompostnih kupih. Lastnice zapuščenih črnih hitinastih ''oklepov'' so ličinke črne vojaške muhe (Hermetia Illucens). Še ene pridne pomagačice, katerih smo lahko zelo veseli v kompostnem kupu, saj dnevno predelajo za 3 do 4-krat več materiala, kot je njihova lastna teža.

Kakšen pomen ima ličinka črne vojaške muhe v kompostnem kupu

Odrasla črna vojaška muha je sicer tujerodna vrsta muhe, ki se je Sloveniji prvič pojavila leta 2009 in izvira iz Severne Amerike. Velika je kot osa, črne barve in popolnoma neškodljiva (a njena vloga v našem okolju ni dokončno raziskana). Veliko bolj zanimiva je njena razvojna faza ličinke, saj se prehranjuje s svežim organskim materialom v kompostnih kupih, najdemo jo tudi v kupih gnoja. V primerjavi z ogrci zlate minice, je njena razvoja faza krajša, saj znaša okoli 30 dni. Vendar vseeno v tem času predelajo ogromno organskega materiala in nam tako pomagajo pri kompostiranju. Poleg tega pa je za njih ugotovljeno, da v kurjem gnoju (kurjekih) zmanjšujejo prisotnost patogenih bakterij Escherichia coli in Salmonella enterica.

Še ena žuželka, ki ni škodljivec, temveč nam koristi in skupaj z drugimi (manjšimi in večjimi) organizmi pomembno vpliva pri predelavi sveže organske snovi.

Črna vojaška muha (Foto: Brett Hondow)
Črna vojaška muha (Foto: Brett Hondow)

Kako vem, da je prisotna v kompostu

Samih živih larv sicer še nisva opazila, saj kompostnike odpirava in spraznjujeva, ko je vsebina že dobro skompostirana. Zato ličinke več nimajo hrane oziroma je minilo že toliko časa, da so se razvile v odraslo žival. Njihovo pristonost potrjujejo črni hitinasti ostanki, iz katerih so se prelevile v odraslo muho. Zaradi hitina se njihov ovoj ne predela tako hitro in jih zlahka opazimo v kompostu. Ti ostanki so dovolj majhni, da na gredah ne motijo setev ali sadik, s časoma pa se potem tako ali tako predelajo. Zato njihovo odstranjenvaje nima nikakršnega smisla.

Vesela sva, da z sonaravnim vrtnarjenjem ustvarjava pogoje, v katerih se dobro počutijo tudi žuželke, čerpav bi jih veliko ljudi žal kar zbrisalo iz planeta. Tudi njihova prisotnost je pokazatelj zdravega okolja in stabilnega ekosistema.

V spodnjem videu pa si lahko pogledate, kako hitre so pri predelavi organskega materiala.


Viri:
HERMETIA ILLUCENS L. (DIPTERA, STRATIOMYIDAE), A NEW ALIEN INVASIVE SPECIES IN SLOVENIA, dostopno na: http://eprints.gozdis.si/1222/1/Hermetia_illucens_L._%28Diptera%2C_Stratiomyidae%29%2C_a_new.pdf

Test kaljivosti starih semen
Setve, sadike in presajanje

Test kaljivosti starih semen

Decembrsko voščilo :)
Razmišljanja in neuspehi

Decembrsko voščilo 🙂

Tjaša Štruc Kompost in kompostiranje