Splošni pogoji članstva v Zavodu Obilje

Zavod Obilje

Zavod Obilje organizacija, ki razvija družbeni, kakor tudi osebni potencial, s pozitivnim vplivom na kvaliteto življenja skupnosti in posameznika. Usmerjeno k širjenju uporabnih znanj, izobraževanju, delavnicam, tečajem, promocijam dobrih praks, širjenju trajnostnih produktov in širše je namenjen vsem, ki želijo sonaravno vrtnariti in si izboljšati kvaliteto življenja.

Klub Vrt Obilja

Klub Vrt Obilja je blagovna znamka Zavoda Obilje. Klub Vrt Obilja je namenjen vsem, ki želijo sonaravno vrtnariti in uživati v okusih doma pridelane hrane. Zavod omogoča svojim članom udeležbo na dogodkih zavoda, jim v skladu s svojimi zmožnostmi nudi dostop do strokovnih vsebin, foruma, članskih novic in publikacij zavoda.

Članstvo v Zavodu Obilje

  1. člen

Včlanitev Zavod Obilje ter članstvo v njem je prostovoljno. Nov član zavoda postane kdorkoli, ki podpira namen in delovanje zavoda, izpolni pisno ali digitalno pristopno izjavo ter poravna prvo članarino. Potrditev nadaljnjega članstva obstoječi član potrdi, ko poravna letno članarino pred začetkom novega koledarskega leta ali najkasneje do konca 2. meseca novega koledarskega leta. Članarina velja od dneva poravnane članarine za celotno koledarsko leto in še dva meseca v naslednjem koledarskem letu, če je bila poravnana od 1. do vključno 9. meseca v koledarskem letu. Članarine poravnane v 10. do vključno 12. mesecu veljajo od dneva poravnane članarine za naslednje koledarsko leto in še dva meseca kasnejšem letu.

Primer: Če član plača članarino 4. 4. 2020, članarina velja do 28. 2. 2021. Če član plača članarino 20. 10. 2020, članarina velja do 28. 2. 2022

Pogoji in varovanje osebnih podatkov

  1. člen

Posameznik z izpolnjeno digitalno pristopno izjavo ter plačilom članarine izjavlja, da je seznanjeni s Splošnimi pogoji članstva v Zavodu Obilje (objavljenimi na https://vrtobilja.si/pogoji-clanstva) in se z njimi v celoti strinja.

Z izpolnjeno digitalno pristopno izjavo ter plačilom članarine se član strinja s pogoji zasebnosti (objavljenimi na https://vrtobilja.si/varovanje-osebnih-podatkov) ter da se njegove kontaktne podatke uporablja za sporočanje in pošiljanje informacij o Klubu, dogodkih in morebitnih novostih ter spremembah.

Pridobljene podatke bo Zavod Obilje uporabljal in varoval skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679), zakonom, ki ureja varstvu osebnih podatkov, ter skladno s politiko Varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://vrtobilja.si/varovanje-osebnih-podatkov

Prenehanje članstva v Zavodu Obilje

3. člen

Članstvo v zavodu preneha, ko član poda izjavo, da ne želi biti več član, če ne plačuje letne članarine ali če se ga izključi, ker ne deluje v skladu z nameni ali interesi zavoda. Izključitev članov se obravnava in potrdi na seji sveta zavoda. V primeru pisne izjave o izstopu ali izključitve, se članarina ne vrača.

Članarina se vrača v primeru, če se članstvo prekine znotraj 30. dni po plačilu članarine. Rok za vračilo članarine je 7 dni od oddaje izjave o prekinitvi članarine.

Prekinitev članarine se sporoči na [email protected] z izstopno izjavo, ki jo pošljete z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob registraciji.

Sporočanje in obveščanje članov Zavoda Obilje

4. člen

Člani Zavoda Obilje bodo prejemali obvestila o ugodnostih in novostih v delovanju Zavoda Obilje ter informacije in nasvete, ki so povezani z vsebino delovanja zavoda. Obveščeni bodo na elektronski naslov ali po telefonu.

Vsebine in ugodnosti za člane zavoda bodo objavljene na spletnih straneh https://www.vrtobilja.si/klub.

Člani Zavoda Obilje sporočajo svoje predloge in pripombe glede članstva in delovanja zavoda znotraj klubskega foruma (https://klub.vrtobilja.si/) ali na elektronski naslov [email protected]

Pomembni dokumenti in povezave

5. člen

Tukaj so zbrani uradni dokumenti Zavoda Obilje. Akt o ustanovitvi, statut in izstopna izjava.