Ivan Esenko #3 - Svet vrtnih živali in njihov pomen na sonaravnem vrtu

Ivan Esenko je pisatelj, fotograf in v splošnem rečeno zelo dober opazovalec Narave. Posebno dejaven je pri proučevanju živalstva in njegovega pomena v vrtni ekologiji. Več let je bil zaposlen v čebelarstvu, aktino se ukvarja s pticam in netopirji ter je aktivni član mnogih društev. Trenutno je tudi zelo aktiven v ZOO Ljubljana. Njegova zadnja knjiga nosi naslov Svet čebel in je začetek nove zbirke knjig o živalih. Seznam njegovih knjig in fotografije si oglejte na www.ivanesenko.si 

Ivan Esenko

Pogovor lahko poslušate tudi na kanalih Youtube, Soundcloud in Facebook.
V bodoče bodo pogovorne oddaje objavljene tudi na Apple in Google Podcasts.


 

ČASOVNICA
 • 01:15  Ivan predstavi vrt in sadovnjak
 • 04:08  Pomen in koristnost ptic na vrtu in v sadovnjaku (primer vrabcev)
 • 09:20 Ustvarjanje večje pestrosti živalskih vrst
 • 10:23  Koliko vrst ptic gnezdi na njihovem domačem vrtu
 • 12:26   Ptičje gnezdilnice
 • 15:05  Netopirji in jabolčni zavijač
 • 16:05 Kako privabiti netopirje
 • 21:40 Sove in njihova lovna sposobnost
 • 26:40 Druge pomembne ptice na vrtu
 • 28:07 Spretnost sinic in pobiranje gosenic
 • 30:35 O čebelah (medonosnih in samotarskih)
 • 33:40 Prednosti medonosnih čebel
 • 35:10 Prednosti samotarskih čebel
 • 38:54  Ustrezna bivališča za samotarske čebele
 • 40:11 Največja samotarska čebela pri nas
 • 42:04 Pozitiven odziv na hotele za žuželke
 • 46:08 Polonice in bivališče za njih
 • 49:35 Katere živali še prihajajo na njegov vrt
 • 52:37  Ivanovo mnenje o naseljevanju tujih žuželk
 • 56:34 Koristne podzemne živali - deževniki
 • 1:02:38 O krtu in voluharju
 • 1:05:46 Katere vse živali lovijo voluharja
 • 1:07:55 Odziv rodnosti živali na razmere v okolju
 • 1:10:43 Ivanova rešitev za težave z voluharjem
 • 1:12:15 O bramorju na vrtu in v povezavi s pticami
 • 1:15:52 Polži in strune, mravlje, hrošči, muhe ...
 • 1:24:15 Nad škodljivce s pomočjo mačk, psov, kur
 • 1:27:31 Vzreja čebel za pašnjo in ne za pridelavo medu
 • 1:34:34 Če medonosnih čebel ne bi bilo ...?
 • 1:36:45 Idaja nove knjige Svet vrtnih živali
 • 1:38:05 Ivanova zaključna misel