Dr. Maja Kolar #10 - Semena v objemu biodinamike

"Seme je najbolj skoncentrirana oblika rastline" - dr. Maja Kolar. Okoli te misli je nastal čudovit pogovor s predavateljico in skrbnico v Semenjalnici.

Dr. Maja Kolar je doktorski študij zaključila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Je strokovna sodelavka Inštituta Ekosemena in RAGOR pri vzpostavljanju ekološke hranilnice semen in strokovnem vodenju kmetov pri pridelavi semen. Sodeluje pri različnih projektih doma in v tujini na področju ekološkega in biodinamičnega izobraževanja in svetovanja. Je habilitirana predavateljica za področje Ekološke pridelave hrane na Biotehniškem centru Naklo.

Pri Združenju Demeter Slovenija je članica upravnega odbora, pristojna za področje izobraževanja in standardov pridelave in predelave ter označevanje hrane, pridelane po metodi biodinamike. Organizira in vodi strokovne module za biodinamične svetovalce, mentorje, kontrolorje in certifikatorje. Organizira in vodi seminarje ter predavanja s področja biodinamike. Je tudi certifikatorka za Demeter kmetije. Pomaga pri strokovnem vodenju Demeter certificiranih šolskih učnih vrtov v Radovljici in Kranjski Gori ter organizaciji pouka za učence osnovnih šol v učilnici na prostem. Sodeluje pri Sekciji za biodinamično kmetijstvo Goetheanum, Švica in Demeter International pri vzpostavitvi strokovne skupine za biodinamično pridelavo in predelavo oljk. Od junija 2019 pa je članica upravnega odbora Demeter International.

Pogovor lahko poslušate tudi na Google Podcasts, ter kanalih Youtube in Facebook.

Maja Kolar