Primož Turnšek #9 - Permakultura v teoriji in praksi

Kaj sploh je permakultura? Permakultura ni samo to, da je na vrtu slama kot zastirka. Presega meje vrtnarjenja. S Primožem sva iskala meje, do kje vse permakultura daje praktične in teoretične rešitve.

Primož Turnšek je magister mikrobiologije, aktualni predsednik Društva za permakulturo Slovenije, permakulturni načrtovalec in učitelj. Že od otroštva ga zanimajo biologija, ekologija in rastline. Skozi študij mikrobiologije je svoje znanje in razumevanje narave poglobil in dobil vpogled v procese, ki delujejo v ekosistemih. Permakultura mu je odprla svet v sistemsko razumevanje in celostno načrtovanje okolja, ki upošteva tako naravo, kot ljudi. V kontekstu permakulture ga zanima predvsem glive, pridelava hrane, kmetijstvo, ter načrtovanje trajnostnih in regenerativnih načinov kmetijstva.

Pogovor lahko poslušate tudi na Google Podcasts, ter kanalih Youtube in Facebook.


 

Primož Turnšek Permakultura v teoriji in praksi
ČASOVNICA
 • 01:00 Kaj je permakultura?
 • 02:57  Praktični primeri permakulture
 • 05:25 Regenerativno kmetijstvo in pozitivni učinki
 • 20:15 Mediteran in Kras - nepravilna raba prostora
 • 23:01 Vprašanje trajnosti na primeru pašništva
 • 25:11 Etična načela
 • 26:27 Zgodovina in začetki
 • 33:34 ''Neskončna'' rast na planetu z omejenimi viri
 • 39:11 Planetarne meje
 • 41:43 Sta permakultura in ekologija egoistični?
 • 45:51 Premakulturno društvo Slovenije
 • 49:05 Primoževa vloga v društvu
 • 52:40 Tečaj permakulturnega načrtovanja
 • 56:31 V čem je permakultura drugačna kot ''zdrava kmečka pamet''
 • 01:01:35 ''Sprejmi odziv okolice in uporabi samoregulacijo''
 • 1:03:42 Aktivnosti društva v Sloveniji, članstvo
 • 1:08:34 Slovenska permakultura je prilagojena okolju
 • 1:12:12 Bistvo načrtovanja v permakulturi
 • 1:15:09 ''Uporabljaj majhne in počasne rešitve''
 • 1:21:40 Ima permakultura ''recept'' globalne ureditve
 • 1:24:28 Drugi največji onesnaževalec okolja
 • 1:27:24  O rešitvah iz obstoječega stanja
 • 1:38:38 Zaključne misli

Primož Turnšek Permakultura v teoriji in praksi

Permakultuna hiška